essay online here

Vi är ett litet norrländsk byggföretag, med fokus på snickerier och villarenoveringar, och vi har stora ambitioner.

Vi arbetar såväl med privatkunder som med förvaltningsbolag och företag, våra åtaganden begränsas enbart av att vi skall kunna ge alla våra kunder en personlig och bra service.

Vi har också en målsättning att utveckla och utvärdera våra arbeten för att hela tiden skapa bättre kvalitet.

Vi är väl medvetna om att vi arbetar i en bransch som kan göra stora ingrepp i miljön och att vi ibland arbetar med för miljön skadliga produkter, vi vill absolut ansvara för hur vi hanterar produkter och miljön.

Vi är dock vidsynta för våra kunders val av byggnader och miljöer, vi är positiva till när människor låter sin fantasi flöda , och vill gärna vara behjälpliga till att kunderna kan genomföra sina planer, här vill vi vara konstnärliga.

Vi arbetar med personal som varit hos oss länge, vilket borgar för trygga, nöjda och bättre hantverkare. Vi inte bara vill, utan tänker vara med att bygga och reparera Era hus på 2000-talet.